Mest:

• Opslag en vervoer van alle vloeibare en vaste meststoffen
• Transport met transportopleggers
• Bouwland bemesten
• Sleepslang bemesten voor bouwland en grasland
• In -en verkoop van alle meststoffen
• Vaste mest strooien met breedtfijnstrooiers
• Verkoop van compost